Úřední deska - archív

od 9.8.2022
do 30.9.2022
od 26.7.2022
do 31.8.2022
od 25.6.2022
do 30.6.2023
od 15.6.2022
do 24.9.2022

Volby do ZO 2022 - metodika

Prezident republiky svým rozhodnutím zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 vyhlásil dne 13. 4. 2022 volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky. Termín voleb stanovil na dny 23. a 24. září 2022. Kandidátní listiny se podávají registračnímu úřadu tj. Městskému úřadu Velké Meziříčí, do úterý 19. července 2022 do 16:00 hodin v 1. patře budovy úřadu Náměstí 14/16 (v bývalé budově České spořitelny) u Kateřiny Komínkové, dveře č. 104. Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. Pro obec Březejc je potřeba na peticích následujícího počtu podpisů voličů zapsaných v seznamech voličů podle § 21 odst. 4 zákona o volbách: - pro nezávislého kandidáta - 9 podpisů, - pro sdružení nezávislých kandidátů - 12 podpisů. Více informací vč. vzorů je zveřejněno na webu města www.velkemezirici.cz v sekci volby.

od 14.6.2022
do 30.6.2023
1 2 3 4
Nahoru