Povinné informace

Oficiální název:  Obec Březejc
IČ: 00842435
Důvod a způsob založení:  Dle zákona č. 128/2000 Sb.
B.ú. obce: ČS a.s.Velké Meziříčí, č.ú. 1621788309/0800
Rozpočty:  Rozpočty obce
Žádosti o informace:  Osobně na obecním úřadě nebo prostřednictvím e-mailu
Příjem žádostí a dalších podání:  Osobně na OÚ v úředních hodinách, kontakty
Nejdůležitější předpisy: Úřední deska a Dokumenty

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

Příspěvky SSP

Vyřizování  přídavku na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vyřizuje kontaktní místo SSP ve Velkém Meziříčí.

Stavební povolení

Stavba RD a garáže; hospodář. budov. vyřizuje Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby, ŽP a zemědělství

Kácení stromu

Žádosti o kácení stromu vyřizuje OÚ Březejc.

Občanský průkaz

1. OP - zákonný zástupce dítěte požádá prostřednictvím matričního úřadu ve Velkém Meziříčí o vydání Osvědčení o státním občanství dítěte, nutno předložit 1 fotografii ze současnosti, rodný list dítěte, oddací list rodičů a OP jednoho z rodičů 

Výměna OP: K výměně občanského průkazu je třeba předložit dosavadní OP, 1x průkazová fotografie ze současné doby, popřípadě doklady ověřující zápis údajů pokud tyto nejsou vyznačeny v dosavadním OP ( úmrtní list partnera, rozhodnutí o rozvodu, diplom z vysoké školy - originál)

Cestovní pas

Žádosti o cestovní pas vyřizuje Městský úřad Velké Meziříčí.

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu a podejte na OÚ Březejc.

 Seznam organizací v obci Březejc

  • Sbor dobrovolných hasičů

Další informace a kontakty:

Farnost Ruda

Škola

  • Lhotky (1. - 5. ročník)
  • Velké Meziříčí (od 6. ročníku)

 

Nahoru