Tříkrálová sbírka 2022

Letošní Tříkrálová sbírka v naší obci byla rekordní, vybralo se 9.980,00 Kč. Poděkování patří všem dárcům a samozřejmě koledníkům. Rosová Eva

Nahoru