Informace o podpoře

Akci "Rozšíření zabezpečení obecního úřadu Březejc"  podpořil

                               Kraj Vysočina

 

Akce  "Webové stránky Obec Březejc" a "Loučení s prázdninami 2017" podpořil 

                                  Fond Vysočiny

 

Nahoru